LUK-as = LUK administrativní služby

O nás – proč a co nabízíme.

Současná vládnoucí kleptokracie, prostřednictvím státní byrokracie, aby tak zdůvodnila svoji potřebnost, nakládá na své poddané stále více a více všelijakých více či méně smysluplných povinností. A tak obyčejný občánek, místo toho, aby šel s rodinou na procházku, s přáteli do hospůdky či jen tak odpočíval a nabíral nové síly pro zvládání stále nových a rafinovanějších překážek současného bytí, je nucen trávit hodiny a hodiny ze svého omezeného života na úřadech při vyřizování všelijakých povolení, evidencí, průkazek, potvrzení atp., přičemž po absolvování dlouhé fronty, když překousne, že někdo má možnost přístupu k úředníkovi i mimo pořadí, se u okénka dozví, že je zde zbytečně neboť použil místo formuláře ABC, formulář DEF, chlívečky s růžovým podkladem se nevyplňuji, zatímco on je vyplnil a nevyplnil chlívečky s podkladem lila, jež vyplněny býti mají a chybí mu potvrzení o tom zda ve škole v 1. třídě seděl v lavici u okna či u kamen. Dát to do souladu s požadavky úřadu již nestihne neb za 5 minut je konec úřední doby a tak bude muset na úřadě strávit další den.

Jaké je řešení, když změna režimu a vymýcení státní byrokracie není reálné?

Buďto se stále vrhat do boje s těmito větrnými mlýny a když porazíte jeden a odcházíte s vybojovaným papírem s úředním razítkem, objeví se náhle několik dalších anebo, pokud si chcete ušetřit nervy a není vám líto vydat pár korun, jež byste stejně utratili za nějaké nesmysly 2+1 zdarma, obraťte se na LUKase.

LUKas je firma zabývající se službami administrativní správy a poskytováním služeb pro rodinu a domácnost. Umí pro vás a za vás vyřídit úřední záležitosti, jež se řídí správním řádem. Není advokátní kancelář ani vymáhací agentura a nemůže pomáhat při řešení soudních sporů či neplacených dluhů. Při řešení ostatních záležitostí při styku se státní správou či samosprávou je připraven vám pomoci u kteréhokoli tuzemského úřadu. Je připraven vést vašim jménem jednání ve vašich záležitostech i s neúředními subjekty. Nemusíte nikam chodit, stačí zatelefonovat či napsat a prezentovat váš problém. LUKas dle domluvy s vámi přijede a začne problém pomáhat řešit.

Nosným programem LUKase je vzhledem k dosavadní praxi u leasingové společnosti, vyřizování registračních úkonů v registru silničních vozidel, přičemž vyřizuje všechny úkony a na všech 210 registračních místech a to buďto komplexně (klient se nemusí správního řízení vůbec osobně zúčastnit) neb v rozsahu dle požadavku a potřeb klienta až k pouhé přípravě dokumentů popř. jen radě „jak na to“.

Pro vlastníky či provozovatele většího množství silničních vozidel (dopravní firmy, autobazary, leasingové společnosti apod.) zajišťujeme vedení Knihovny TP.

Z nadnormativních skladových zásob nabízíme k prodeji formuláře „Osobní kontrolní knížka pro členy osádky v silniční dopravě“ dle Vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., o dohodě AETR.

Ukončení služeb

Vážení přátelé, spolutrpící ovčané,

vzhledem k podmínkám nastaveným současnou vládnoucí kleptokracií pro činnost malých, normálních živnostníků, nenapojených na různé pochybné struktury neviditelné ruky trhu (hádejte, která ruka potřebuje býti neviditelná?) a živících se pouze svou viditelnou prací, byli jsme donuceni své činnosti při poskytování služeb administrativní správy ukončiti. Pokud je nám z každé vydělané stokoruny vrchností zcizováno 55,- korun, aniž by za to byla poskytována alespoň minimální reciprocita, je to již neúnosné věnovat svou zbývající životní energii a čas na neadekvátní výsledky pracovního úsilí.

Jelikož mě však tato práce baví a boj s hydrou státního šlendriánu mě uspokojuje, jsem ochoten potřebným vypomáhati alespoň radou, a to v režimu BB (Bez Bábiše), to znamená bezplatně, nikoli jako živnostenskou činnost, ale v rámci občanské výpomoci (jako když se v cizím městě zeptáte na cestu).

 

S pozdravem

„Míru i (v) EU zdar“

Luděk Kovář